Timo Neumann

Geschäftsführer

ADTV Tanzlehrer

ADTV Tango Argentino Fachtanzlehrer

ADTV Disco Fox Instructor

ADTV Boogie Woogie Intructor

ADTV Salsa Instructor

ADTV West Coast Swing Instructor


Maximilian Neumann

Leonard Neumann

Jonathan Neumann


Giuseppe Montuori (Pepe)

Tanzlehrer

Hip Hop Fachtanzlehrer

Disco Fox Instructor

 


Nicole Schording

Servicekraft

Kursassistentin